• PRVI TEST - myPrenatal
  HRK3.690 Cijena za jednoplodnu i *blizanačku trudnoću
  • Trisomije: Downov sindrom (trisomija 21), Edwardsov sindrom (trisomija 18), Patau sindrom (trisomija 13)
  • Aneuploidije spolnih kromosoma: Turnerov sindrom (monosomija X), Klinefelterov sindrom (trisomija XXY), Sindrom trostrukog X (trisomija X), Jacobs sindrom (trisomija XYY)
  • *Informacije o spolu: Prisustvo Y kromosoma - kod blizanačkih trudnoća samo u nedostatku Y kromosoma možemo otkriti spol oba djeteta, odnosno da su oba blizanca ženskog spola. Ako je otkriveno prisustvo Y kromosoma znamo da je sigurno jedan od blizanaca muškog spola
 • PRVI TEST - myPrenatal PLUS
  HRK4.440
   • Trisomije: Downov sindrom (trisomija 21), Edwardsov sindrom (trisomija 18), Patau sindrom (trisomija 13)
   • Aneuploidije spolnih kromosoma:  Turnerov sindrom (monosomija X), Klinefelterov sindrom (trisomija XXY), Sindrom trostrukog X (trisomija X), Jacobs sindrom (trisomija XYY)
   • Informacije o spolu: Muški/ženski
   • Mikrodelecije: Sindrom mačjeg plača (Cri-du-chat, 5p-) Mikrodelecija 1p36,Prader-Willi sindrom / Angelman sindrom (15q11), DiGeorge sindrom (22q11), Wolf - Hirschhorn (4p-)
     
 • PRVI TEST - myPrenatal PREMIUM
  HRK5.190
  • Trisomije: Downov sindrom (trisomija 21), Edwardsov sindrom (trisomija 18), Patau sindrom (trisomija 13), Analiza svih kromosoma (SVE trisomije od 1 do 22)
  • Aneuploidije spolnih kromosoma: Turnerov sindrom (monosomija X), Klinefelterov sindrom (trisomija XXY), Sindrom trostrukog X (trisomija X), Jacobs sindrom (trisomija XYY)
  • Informacije o spolu: Muški/ženski
  • Mikrodelecije: Sindrom mačjeg plača (Cri-du-chat 5p-) Mikrodelecija 1p36, Prader-Willi sindrom / Angelman sindrom (15q11), DiGeorge sindrom (22q11), Wolf - Hirschhorn (4p-)